pondelok, december 09, 2019

Milan Roskopf - Chlap s troma guľami.

streda, 24 september 2014 00:00
Milan Roskopf, 55+,  S Milanom Roskopfom sme sa stretli nedávno na jednej vernisáži. Je neprehliadnuteľný, nestratí sa v dave. Je to riadny chlap, meria 204 centimetrov. Veselý, usmiaty, s nezvyčajnou záľubou.
Zverejnené v Interview s osobnosťou

Stanislav Štepka

pondelok, 13 október 2014 09:39
Stanislav Štepka, 70+  Stanislav Štepka sa narodil 26.7.1944 v obci Radošina ako tretie z piatich detí. V roku 1965 absolvoval Pedagogickú fakultu v Nitre a potom pôsobil do roku 1969 ako učiteľ v obci Bojná. V rokoch 1970-1975 vydával na podnet Milana Markoviča učiteľské noviny v Bratislave. V roku…
Zverejnené v Interview s osobnosťou

Jozef Lipták

streda, 05 november 2014 00:00
Jozef Lipták, 65+Vyštudoval jadrovú fyziku na Fakulte technickej a jadrovej fyziky ČVUT Praha a Fyzikálnej fakulte Moskovskej štátnej univerzity M.V.Lomonosova v Moskve.  Titul CSc. získal na Matematicko–fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1981. Titul RNDr. získal na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe v roku 1982 a…
Zverejnené v Interview s osobnosťou

Gustáv Murín

utorok, 25 november 2014 00:00
RNDr. Gustáv Murín, Phd., 55+je prírodovedec, biológ, spisovateľ, publicista, esejista, scenárista, dramatik. Pochádza z rodiny vysokoškolského profesora a pôrodnej asistentky. Po skončení gymnázia vyštudoval v roku 1983 Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, v roku 1984 získal titul doktora prírodných vied a v roku 1991 sa stal kandidátom vied. V osemdesiatych rokoch publikoval množstvo…
Zverejnené v Interview s osobnosťou

Prof. MUDr. Fedor Šimko CSc.

nedeľa, 14 december 2014 00:00
Prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc., 55+V roku 1981 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte UK v Bratislave a nastúpil na Ústav patologickej fyziológie, kde pôsobí dodnes. Má atestácie z internej medicíny a kardiológie. Ako jeden z mála slovenských lekárov získal Humboldtovo štipendium. Absolvoval dlhodobé pobyty na popredných univerzitách v Berlíne, vo Viedni, v Zurichu,…
Zverejnené v Interview s osobnosťou

Jaro Vojtek

pondelok, 12 január 2015 00:00
Jaro Vojtek, 45+, rodák zo Žiliny, je úspešný slovenský dokumentarista a režisér.  V rokoch 1994-1998 vyštudoval Filmovú a televíznu fakultu VŠMU v Bratislave, odbor réžia dokumentárneho filmu u profesora Dušana Hanáka. Od roku 1993 nakrútil niekoľko krátkometrážnych, stredometrážnych, aj dlhometrážnych dokumentov. Jeho dlhometrážny debut My zdes z roku 2005 bol uvedený na  MFF Karlovy…
Zverejnené v Interview s osobnosťou

JUDr. Eduard Kukan

nedeľa, 29 marec 2015 00:00
JUDr. Eduard Kukan, 75+je slovenský politik. Narodil sa v Trnovci nad Váhom. Je poslancom Európskeho parlamentu a bývalý minister zahraničných vecí. V roku 1964 absolvoval Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov, kde sa naučil aj jazyk swahilčinu. Titul doktora práv získal na Právnickej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe.  V roku 1993 mu americká Upsala College (štát New…
Zverejnené v Interview s osobnosťou

MUDr. Pavel Lackovič

utorok, 17 marec 2015 00:00
MUDr. Pavel Lackovič, 60+, rodák z Nitry, od svojich 3 rokov žije v Bratislave. Od útlej mladosti sa zaujímal o umenie, spočiatku sochárske, neskôr maliarske. Záujem o umenie zdedil po rodičoch, s ktorými často navštevoval výstavy v Bratislave, ale aj v Prahe a Budapešti. Obdivoval  impresionistov, expresionistov, kubistov, surrealistov a všetky prúdy tzv. moderny.  Po…
Zverejnené v Interview s osobnosťou

MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc.

štvrtok, 16 apríl 2015 00:00
MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc. (60+)je psychiater a odborník na závislosti. Vyštudoval Lekársku fakultu UK v Bratislave (1976). Bol odborným asistentom na Psychiatrickej klinike. V rokoch 1989–93 pôsobil v rámci medzinárodnej technickej pomoci v africkej Zambii. V súčasnosti je riaditeľom Centra pre liečbu drogových závislostí. Je hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre adiktológiu…
Zverejnené v Interview s osobnosťou

Rudo Geri

nedeľa, 15 február 2015 00:00
Rudo Geri, 50+ dirigent, hudobný skladateľ, producent, spolumajiteľ a umelecký riaditeľ produkcie Gedur a Teatro Wustenrot. Absolvoval košické konzervatórium – odbor klarinet, dirigent a skladba.  V roku 1983 ukončil štúdium na VŠMU v Bratislave, odbor dirigent. Už ako jedenásťročný skladal pesničky. Ako dirigent pôsobil niekoľko rokov v súbore Lúčnica, 5 rokov viedol festivalový…
Zverejnené v Interview s osobnosťou