Bazénová chémia Marimex Chlor Šok 2,7 kg + Doprava zadarmo

34.30 €

Príjemné pocity nadväzujúci Bazénová chémia Marimex Chlor Šok 2,7 kg + Doprava zadarmo od firmy Marimex - tento tovar si môžete zakúpiť za skvelú cenu 34.30 €. Počet kusov na zákazníka môže byť obmedzený. Vyberte si tovar v celkovej hodnote nad 30 € a poštovné máte ZADARMO. No a to sa jednoducho oplatí.

Značka: 
SKU: 8590517007347
Do obchodu

Popis

Marimex

Krátkodobě a rychle zvyšuje koncentraci chloru, který ničí většinu druhů řas. Účinkuje též na bakterie a viry. Přípravek na 24 hodin výrazně zvýší koncentraci chloru až na 10 mg/l a spolehlivě zničí veškeré bakterie a řasy. Pro správné fungování je nezbytné používat testovací soupravu na měření pH a aktivního chloru v bazénové vodě. Obsah chloru by se měl pohybovat mezi 0,3 – 0,6 mg/l.

Dávkování:

  • před použitím přípravku zkontrolujte hodnoty pH (6,8 až 7,2)
  • doporučené dávkování přípravku 13g na 1 m3 vody

Důležité upozornění:
Typy nebezpečnosti:
H272 Může zesílit požár; oxidant
H302 Zdraví škodlivý při požití
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy
EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami

Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.

* POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:

  • P221 Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály.
  • P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud jelze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
  • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
  • P405 Skladujte uzamčené.
  • P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu.

.

Parametre tovaru Bazénová chémia Marimex Chlor Šok 2,7 kg + Doprava zadarmo

Názov: Bazénová chémia Marimex Chlor Šok 2,7 kg + Doprava zadarmo

EAN: 8590517007347

Výrobca: Marimex

Báza: chlórová

Typ použitia: šoková

Určenie: zvýšenie Cl

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Pozrite si všetky produkty značky

Podobné produkty

Ďalšie produkty od značky  

Zobraziť všetky produkty značky 
shopping-bag