Čistiaci prípravok Campingaz INSTAECO POWDER 1KG CHEM Campingaz

Čistiaci prípravok Campingaz INSTAECO POWDER 1KG CHEM

17.60 €

Tradičný bestseller, Čistiaci prípravok Campingaz INSTAECO POWDER 1KG CHEM s akostnou značkou Campingaz - tento tovar si môžete nechať dodať za výhodnú cenu 17.60 €. U nás nakúpite vždy kvalitný tovar za bombastické ceny. Populárny ponuka sa vrátila, balné a poštovné nehradíte už u objednávok nad 30 EUR. Želáme vám spokojnosť z výhodného nákupu.

Značka: 
SKU: 3138522100285
Do obchodu

Popis

Campingaz

 • Sanitární přísada pro odpadní nádrže chemických toalet.
 • Chemikálie na rozložení obsahu/fekálií.
 • Eliminuje zápach v odpadní nádrži.
 • BLUE ANGEL certifikát – ekologický prostředek, který je biologicky odbouratelný a lze ho bezpečně používat i v odpadní nádržích / septicích.

Dávkování:

 • 50 g (jeden uzávěr) na každých 10 litrů.
 • Před použitím nalijte do odpadní nádrže cca 1 litr vody a přidejte 50 g (jeden uzávěr) Instasoft.

Důležité upozornění:
ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:

 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:

 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
 • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Další nebezpečnost:

 • Nebezpečnost pro zdraví: může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • Na základě dostupných údajů, směs neobsahuje látky PBT nebo vPvB.

.

Parametre tovaru Čistiaci prípravok Campingaz INSTAECO POWDER 1KG CHEM

Názov: Čistiaci prípravok Campingaz INSTAECO POWDER 1KG CHEM

EAN: 3138522100285

Výrobca: Campingaz

Použitie: vnútorné

Využitie: camping

Forma: prášok

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Pozrite si všetky produkty značky

Podobné produkty

Ďalšie produkty od značky  

Zobraziť všetky produkty značky 
shopping-bag