Notice: Constant HDOM_TYPE_ELEMENT already defined in /var/www/clients/client1/web87/web/wp-content/plugins/nazy-load/lib/dom-parser.php on line 26

Notice: Constant HDOM_TYPE_COMMENT already defined in /var/www/clients/client1/web87/web/wp-content/plugins/nazy-load/lib/dom-parser.php on line 27

Notice: Constant HDOM_TYPE_TEXT already defined in /var/www/clients/client1/web87/web/wp-content/plugins/nazy-load/lib/dom-parser.php on line 28

Notice: Constant HDOM_TYPE_ENDTAG already defined in /var/www/clients/client1/web87/web/wp-content/plugins/nazy-load/lib/dom-parser.php on line 29

Notice: Constant HDOM_TYPE_ROOT already defined in /var/www/clients/client1/web87/web/wp-content/plugins/nazy-load/lib/dom-parser.php on line 30

Notice: Constant HDOM_TYPE_UNKNOWN already defined in /var/www/clients/client1/web87/web/wp-content/plugins/nazy-load/lib/dom-parser.php on line 31

Notice: Constant HDOM_QUOTE_DOUBLE already defined in /var/www/clients/client1/web87/web/wp-content/plugins/nazy-load/lib/dom-parser.php on line 32

Notice: Constant HDOM_QUOTE_SINGLE already defined in /var/www/clients/client1/web87/web/wp-content/plugins/nazy-load/lib/dom-parser.php on line 33

Notice: Constant HDOM_QUOTE_NO already defined in /var/www/clients/client1/web87/web/wp-content/plugins/nazy-load/lib/dom-parser.php on line 34

Notice: Constant HDOM_INFO_BEGIN already defined in /var/www/clients/client1/web87/web/wp-content/plugins/nazy-load/lib/dom-parser.php on line 35

Notice: Constant HDOM_INFO_END already defined in /var/www/clients/client1/web87/web/wp-content/plugins/nazy-load/lib/dom-parser.php on line 36

Notice: Constant HDOM_INFO_QUOTE already defined in /var/www/clients/client1/web87/web/wp-content/plugins/nazy-load/lib/dom-parser.php on line 37

Notice: Constant HDOM_INFO_SPACE already defined in /var/www/clients/client1/web87/web/wp-content/plugins/nazy-load/lib/dom-parser.php on line 38

Notice: Constant HDOM_INFO_TEXT already defined in /var/www/clients/client1/web87/web/wp-content/plugins/nazy-load/lib/dom-parser.php on line 39

Notice: Constant HDOM_INFO_INNER already defined in /var/www/clients/client1/web87/web/wp-content/plugins/nazy-load/lib/dom-parser.php on line 40

Notice: Constant HDOM_INFO_OUTER already defined in /var/www/clients/client1/web87/web/wp-content/plugins/nazy-load/lib/dom-parser.php on line 41

Notice: Constant HDOM_INFO_ENDSPACE already defined in /var/www/clients/client1/web87/web/wp-content/plugins/nazy-load/lib/dom-parser.php on line 42

Notice: Constant HDOM_SMARTY_AS_TEXT already defined in /var/www/clients/client1/web87/web/wp-content/plugins/nazy-load/lib/dom-parser.php on line 48

Notice: Undefined index: url_encoded in /var/www/clients/client1/web87/web/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/includes/tree-shortcodes.php on line 583

Notice: Undefined index: url_encoded in /var/www/clients/client1/web87/web/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/includes/tree-shortcodes.php on line 583

Notice: Undefined index: url_encoded in /var/www/clients/client1/web87/web/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/includes/tree-shortcodes.php on line 583

Notice: Undefined index: url_encoded in /var/www/clients/client1/web87/web/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/includes/tree-shortcodes.php on line 583

Notice: Undefined index: url_encoded in /var/www/clients/client1/web87/web/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/includes/tree-shortcodes.php on line 583

Notice: Undefined index: url_encoded in /var/www/clients/client1/web87/web/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/includes/tree-shortcodes.php on line 583

Notice: Undefined index: url_encoded in /var/www/clients/client1/web87/web/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/includes/tree-shortcodes.php on line 583

Notice: Undefined index: url_encoded in /var/www/clients/client1/web87/web/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/includes/tree-shortcodes.php on line 583
Privacy Policy - 50 PLUS MINUS
Notice: Undefined index: url_encoded in /var/www/clients/client1/web87/web/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/includes/tree-shortcodes.php on line 583

Notice: Undefined index: url_encoded in /var/www/clients/client1/web87/web/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/includes/tree-shortcodes.php on line 583

Notice: Undefined index: url_encoded in /var/www/clients/client1/web87/web/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/includes/tree-shortcodes.php on line 583

Notice: Undefined index: url_encoded in /var/www/clients/client1/web87/web/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/includes/tree-shortcodes.php on line 583

Notice: Undefined index: url_encoded in /var/www/clients/client1/web87/web/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/includes/tree-shortcodes.php on line 583

Notice: Undefined index: url_encoded in /var/www/clients/client1/web87/web/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/includes/tree-shortcodes.php on line 583

Notice: Undefined index: url_encoded in /var/www/clients/client1/web87/web/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/includes/tree-shortcodes.php on line 583

Notice: Undefined index: url_encoded in /var/www/clients/client1/web87/web/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/includes/tree-shortcodes.php on line 583

Privacy Policy

Kdo jsme

Naše stránky jsou: https://www.50plusminus.sk.

1. Zaškrtnutím volby "Souhlasím se zpracováním osobních údajů" udělujete souhlas společnosti SALES MACHINA s.r.o., IČO 08905851, DIČ CZ08905851 se sídlem Úprkova 17/29, Malšovice, 500 09 Hradec Králové, (dále jen „Správce“), aby zpracovávala nad rámec údajů, které společnost musí zpracovávat na základě právních předpisů tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • adresa
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • IP adresa

2. Jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mail je nutné za účelem jeho členství ve slevovém věrnostním programu, obchodní komunikace s klientem. Tyto údaje budou Správcem zpracovány až po dobu 2 let od ukončení registrace.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti:

   Jméno: SALES MACHINA s.r.o. 

   Email: info@50plusminus.sk  Telefon: +420 602955945

   Korespondenční adresa:  Úprkova 17/29, Malšovice, 500 09 Hradec Králové .

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že máte právo:

 • Právo na přístup k osobním údajům – subjekt údajů má právo, pokud o to požádá, získat od správce informaci, zda jsou jeho osobní údaje předmětem zpracování.
 • Právo na opravu a doplnění – subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje. Zároveň má právo, s ohledem na účel zpracování, požádat o doplnění neúplných osobních údajů.
 • Právo na výmaz - představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:
  • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
  • subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
  • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
  • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
  • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.
 • Právo na přenositelnost osobních údajů – subjekt údajů má právo získat osobní údaje, jež se ho týkají, které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci, a to prostřednictvím původního správce.
 • Právo na omezení zpracování - Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování v kterémkoli z těchto případů:
  • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit
  • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití
  • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
  • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování a dosud nebylo ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
 • Právo podat stížnost dozorovému úřadu
 • Právo vznést námitku proti zpracováním – subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů:
  • zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen,
  • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů

 • Poskytnutí osobních údajů a souhlas se zpracováním jsou dobrovolné, nicméně jejich neposkytnutí či nesouhlas s jejich zpracováním může znamenat překážku například pro registraci nebo přihlášení odběru newsletteru.
 • Poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů je také možné kdykoli písemně odvolat na adrese sídla správce, a to v celém rozsahu nebo jen částečně; takové odvolání však může znamenat, že správce nebude moci poskytnout dle smlouvy dohodnutá plnění. V obou případech to závisí na skutečnosti, zda se jedná o zpracování nezbytné k plnění smlouvy.
shopping-bag